Střešní krytina

V případě realizace nové střechy je třeba vhodně zvolit správnou střešní krytinu. Při rozhodování, jaká střešní krytina je pro vaši střechu nejlepší, je třeba brát v potaz určitá kritéria.

Kritéria důležitá pro správnou volbu střešní krytiny:

Hmotnost střešní krytiny na m2

U tohoto kritéria je rozhodující nosnost krovu (tesařské konstrukce).

Plocha střešní krytiny

Dalším důležitým kritériem je plocha střešní krytiny v důsledku ovlivnění přírodních vlivů.

Možnost použití střešní krytiny v daném sklonu

Každá střešní krytina má svůj minimální sklon, do kterého je výrobcem garantována její funkčnost.

Povrchová úprava krytiny

Střešní krytiny mají různé povrchové úpravy a je třeba zvážit okolní prostředí a správnou volbu povrchové krytiny.

Záruka a životnost střešní krytiny

Stejně jako každé jiné zboží má i střešní krytina svoji určitou životnost. Při výbvěru střešní krytiny je tedy vhodné brát v potaz i poskytovanou záruku.

Cena střešní krytiny

Při výběru střešní krytiny je jedním z nejdůležitějších kritérií i její cena. Ta by však neměla být jediným rozhodujícím faktorem, je třeba brát v potaz i ostatní hlediska.

Celkový vzhled a sladění střešní krytiny s ostatním okolím

Každý majitel domu by měl dopředu důkladně zvážit, jak bude nová střecha ladit s celkovým okolím domu.